ПП-8/2015

Създадена на Четвъртък, 05 Ноември 2015

9047360 Публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за 2015/2016 г.“ с 5 обособени позиции:
І. Обособена позиция: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за населените места с.Долни Вадин и с.Горни Вадин /път VRC 1128-11041/“;
ІІ. Обособена позиция: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за населеното място с.Остров /път VRC 1126-11033 и път VRC 2127-11035/”;
ІІІ. Обособена позиция: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за населените места с.Селановци и с.Галово /път VRC 1129-11603/1/”;
ІV. Обособена позиция: „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната пътна мрежа в гр.Оряхово;
V. Обособена позиция: „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната пътна мрежа на територията на община Оряхово за населено място с.Лесковец.

Образци

Протокол /17.11.2015 г.

Решение за прекратяване /обособени позиции І и ІV/

Договор /обособена позиция 2/

Информация /плащане по договор/ обособена позиция 2

Договор /обособена позиция 3/

Информация /плащане по договор/ обособена позиция 3

Договор /обособена позиция 5/

Информация /плащане по договор/ обособена позиция 5

Информация /плащане по договор 2/ обособена позиция 2

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024