ОП-5/2016

 00491-2016-0005 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Актуализация на работен проект за обект „Доизграждане на клетка №2 на Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) Оряхово“.

Прочети още...

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Sunday the 25th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code