Покана №15/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.

Създадена на Четвъртък, 03 Август 2023

Покана по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съгласно Рамково споразумение № 05320 от 12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Сключване на Рамково споразумение за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово", за обект: „Основен ремонт на ул. "Хан Аспарух" с.Долни Вадин“.

Покана с приложения/04.08.2023 г.

Образци/04.08.2023 г.

Протокол от работата на комисията/23.08.2023 г.

Решение за избор на изпълнител/23.08.2023 г.

Договор с приложения/16.10.2023 г.

Обявление за възложена поръчка/16.10.2023 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024