Покана №5 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.

Създадена на Понеделник, 14 Септември 2020

Покана по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съгласно Рамково споразумение № 05320 от 12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Сключване на Рамково споразумение за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово", за обект: "Изкърпване на кръстовище на ул. "9-ти ноември" и ул. "Безименна" гр. Оряхово".

Покана и приложения/14.09.2020 г.

Образци/14.09.2020 г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020