ОП-04/2019

Създадена на Сряда, 27 Февруари 2019

№ на поръчката в РОП: 00491-2019-0004: Процедура публично състезание с предмет: "Строително-монтажни работи на обекти: Свлачище VRC31.54386.04 в с.Остров, свлачище VRC31.54020.02.05, свлачище VRC31.54020.02.24"

Становище за осъществен предварителен контрол/27.02.2019 г.

Решение за откриване на процедура/27.02.2019 г.

Обявление за поръчка/27.02.2019 г.

Документация/27.02.2019 г.

Инвестиционен проект свл.04/27.02.2019 г.

Инвестиционен проект свл.05/27.02.2019 г.

Инвестиционен проект свл.24/27.02.2019 г.

Образци/27.02.2019 г.

еЕЕДОП/27.02.2019 г.

Становище АОП/22.03.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/20.05.2019 г.

Протокол №1/03.06.2019 г.

Протокол №2/03.06.2019 .

Протокол №3/03.06.2019 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/03.06.2019 г.

Договор/02.08.2019 г.

Приложение 1/02.08.2019 г.

Приложение 2/02.08.2019 г.

Приложение 2/график/02.08.2019 г.

Приложение 3/02.08.2019 г.

Обявление за възложена поръчка/02.08.2019 г.

Обявление за приключване на дговор/02.09.2021 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022