ОП-04/2018

Създадена на Вторник, 27 Март 2018

№ на поръчката в РОП: 00491-2018-0004: Процедура публично състезание с предмет:„Строително - ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради в Община Оряхово“ по 4 обособени позиции: 

Обособена позиция №1: „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГРАД ОРЯХОВО, УЛ. "АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ" № 29“. 

Обособена позиция №2:   „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на СГРАДА ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ В С. СЕЛАНОВЦИ, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 51“. 

Обособена позиция №3:   „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГРАД ОРЯХОВО, УЛ. "АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ" № 5“. 

Обособена позиция №4: „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС "ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА" В ГР. ОРЯХОВО“.

Решение за откриване на процедура/27.03.2018 г.

Обявление за поръчка/27.03.2018 г.

Документация/27.03.2018 г.

Технически спецификации/27.03.2018 г.

Инвестиционен проект ОП1/27.03.2018 г.

Инвестиционен проект ОП2/27.03.2018 г.

Инвестиционен проект ОП3/27.03.2018 г.

Инвестиционен проект ОП4/27.03.2018 г.

Образци за попълване/27.03.2018 г.

Разяснение №1/19.04.2018 г.

Разяснение №2/19.04.2018 г.

Протокол №1/27.07.2018 г.

Протокол №2/27.07.2018 г.

Протокол №3/27.07.2018 г.

Доклад/27.07.2018 г.

Решение №ОП-01-8/27.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка/Обособена позиция 4/17.08.2018 г.

Договор с приложения/Обособена позиция 2/04.09.2018 г.

Приложение 2 ЛКГ/Обособена позиция 2/04.09.2018 г.

Обявление за възложена поръчка/Обособена позиция 2/04.09.2018 г.

Договор с приложения/Обособена позиция 1/10.09.2018 г.

Обявление за възложена поръчка/Обособена позиция 1/10.09.2018 г.

Договор/Обособена позиция 3/19.09.2018 г.

Приложение 1/19.09.2018 г.

Приложение 2/19.09.2018 г.

Приложение 3/19.09.2018 г.

Обявление за възложена поръчка/Обособена позиция 3/19.09.2018 г.

Обявление за приключване на договор/Обособена позиция №1/02.09.2019 г.

Обявление за приключване на договор/Обособена позиция №2/10.09.2019 г.

Споразумение за прекратяване на договор/обособена позиция №3/28.04.2020 г.

Обявление за приключване на договор/Обособена позиция №3/28.04.2020 .

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021