ОП-01/2018 - НЧ "Надежда 1871" гр.Оряхово

Създадена на Четвъртък, 01 Март 2018

№ на поръчката в РОП:02721-2018-0001: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно Читалище „НАДЕЖДА 1871",пл. № 625, УПИ I, кв. 32, град Оряхово"

 Решение за откриване/01.03.2018 г.

Обявление за поръчка/01.03.2018 г.

Документация/01.03.2018 г.

Техническа спецификация/01.03.2018 г.

Инвестиционен проект/01.03.2018 г.

Образци за попълване/01.03.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/25.05.2018 г.

Протокол №1/17.07.2018 г.

Протокол №2/17.07.2018 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/17.07.2018 г.

Договор/08.08.2018 г.

Приложение №1/08.08.2018 г.

Приложение №2/08.08.2018 г.

Приложение №3/08.08.2018 г.

Приложение №4/08.08.2018 г.

Приложение №5/08.08.2018 г.

Обявление за възложена поръчка/08.08.2018 г.

Обявление за приключване на договор/23.06.2020 г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021