ОП-03/2018

Създадена на Петък, 23 Февруари 2018

№ на поръчката в РОП: 00491-2018-0003: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, квота на Община Оряхово, съгласно утвърдени маршрутни разписания", по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва:
Автобусна линия: Оряхово – Селановци в делнични дни с часове на тръгване от гр. Оряхово - 9.00 ч.; 12.00 ч.; 14.00 ч.; 16.00 ч. и 17.15 ч.; от с. Селановци – 7.30 ч.; 9.20 ч.; 12.30 ч.; 14.30ч.; 16.40 ч."; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва:
Автобусна линия: Оряхово – Монтана с часове на тръгване от гр. Оряхово - 6.30 ч.; от гр. Монтана – 12.00 ч."

 Решение за откриване/23.02.2018 г.

Обявление за поръчка/23.02.2018 г.

Документация/23.02.2018 г.

Образци/23.02.2018 г.

Протокол №1/23.03.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения/23.04.2018 г.

Протоколи от работата на комисията №4, №3 и №2/06.06.2018 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/06.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка /Обособена позиция №2/26.06.2018 г.

Договор с приложения/Обособена позиция №1/27.11.2018 .

Обявление за възложена поръчка/Обособена позиция №1/27.11.2018 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021