ОП-02/2018

Създадена на Понеделник, 19 Февруари 2018

№ на поръчката в РОП: 00491-2018-0002: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремнот на общински улици на територията на Община Оряхово" по обособени позиции: Обособена позиция №1 с предмет: "Основен ремонт на ул."Дунав" в с.Лесковец"; Обособена позиция №2 с предмет: Основен ремонт на ул."Първи май" в с.Селановци; Обособена позиция №3 с предмет: Неотложни ремонтни дейности на територията на гр.Оряхово и с.Селановци.

Решение за откриване/19.02.2018 г.

Обявление за поръчка/19.02.2018 г.

Документация/19.02.2018 г.

Образци/19.02.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/02.05.2018 г.

Протокол №1/14.05.2018 г.

Протокол №2/14.05.2018 г.

Решение за избор на изпълнител/14.05.2018 г.

Договор Обособена позиция 1/19.07.2018 г.

Договор Обособена позиция 2/19.07.2018 г.

Договор Обособена позиция 3/19.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка/19.07.2018 г.

Обявление за приключил договор Обособена позиция 1/16.10.2018 г.

Обявление за приключил договор Обособена позиция 2/03.12.2018 г.

Обявление за приключил договор Обособена позиция 3/03.12.2018 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021