ОП-01/2018

Създадена на Понеделник, 12 Февруари 2018

№ на поръчката в РОП:00491-2018-0001: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Актуализация на работен проект за обект доизграждане на клетка №2 на РДНО - Оряхово"

Решение за откриване на процедура/12.02.2018 г.

Обявление за поръчка/12.02.2018 г.

Документация/12.02.2018 г.

Техническа спецификация/12.02.2018 г.

Инвестиционен проект/12.02.2018 г.

Образци/12.02.2018 г.

Разяснение№1/22.02.2018 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018