ОП-06/2017

Създадена на Четвъртък, 12 Октомври 2017

№ на поръчката в РОП: 00491-2017-0006: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на Общ устройствен план на Община Оряхово, обл. Враца".

Решение и обявление/12.10.2017 г.

Документация/12.10.2017 г.

Техническа спецификация/задание/ 12.10.2017 г.

Образци/12.10.2017 г.

Разяснение по постъпило искане/24.10.2017 г.

Разяснение от 25.10.2017г.

Приложение към разяснение от 25.10.2017г.

Разяснение по постъпило искане/27.10.2017г.

Протокол №1/14.11.2017 г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017