ОП-5/2016

Публикуване
размер на шрифта

 00491-2016-0005 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Актуализация на работен проект за обект „Доизграждане на клетка №2 на Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) Оряхово“.

 Решение за откриване /30.03.2016 г./

Становище по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП.

Решение за класиране и доклад на комисията /17.05.2016 г.

Договор

Информация за сключен договор

Информация за изпълнен договор

Share
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Thursday the 29th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code