ОП-5/2016

Създадена на Вторник, 29 Март 2016

 00491-2016-0005 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Актуализация на работен проект за обект „Доизграждане на клетка №2 на Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) Оряхово“.

 Решение за откриване /30.03.2016 г./

Становище по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП.

Решение за класиране и доклад на комисията /17.05.2016 г.

Договор

Информация за сключен договор

Информация за изпълнен договор

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023