ОП-5/2015

Създадена на Сряда, 05 Август 2015

00491-2015-0005 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Актуализация и изменение на идеен проект за „Експониране и ревитализиране на средновековна крепост Камъка гр. Оряхово”, изготвен по изискванията на ПРОГРАМА БГ08; “КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА” и адаптирането му към изискванията на ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 -2020.

Решение за стартиране/05.08.2015г.

Решение за класиране и доклад на комисията /25.08.2015г./

Договор

Информация за сключен договор

Информация /плащане по договор 1/

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023