„Извършване на дезинсекция и преодоляването на разпространението на комарите, кърлежите и други вредни насекоми с авиационна и наземна техника на територията на община Оряхово през 2014г.”

 

Прочети още...

„Доставката на течни горива - дизел, бензин А95 H, бензин А98 H за нуждите на община Оряхово”

 

Прочети още...

„Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци в Община Оряхово, миене на улици и депониране на битовите отпадъци до регионално депо м. “Марков баир” гр. Оряхово 2012г.”

 

Прочети още...

„Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника”

 

 

Прочети още...

„Извършване на консултантски услуги в областта на възлагане на обществени поръчки по проект: MIS ETC код: 554 „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово”

 

Прочети още...

Подкатегории

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Thursday the 22nd - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code