„Извършване на дезинсекция и преодоляването на разпространението на комарите, кърлежите и други вредни насекоми с авиационна и наземна техника на територията на община Оряхово през 2014г.”

 

Прочети още...

„Доставката на течни горива - дизел, бензин А95 H, бензин А98 H за нуждите на община Оряхово”

 

Прочети още...

„Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци в Община Оряхово, миене на улици и депониране на битовите отпадъци до регионално депо м. “Марков баир” гр. Оряхово 2012г.”

 

Прочети още...

Още статии ...

  1. „Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника”
  2. „Извършване на консултантски услуги в областта на възлагане на обществени поръчки по проект: MIS ETC код: 554 „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово”
  3. „Разработване на трансграничен туристически продукт за Оряхово-Бекет по проект: MIS ETC код: 554 „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово””, Финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България
  4. „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект: MIS ETC код: 554 „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово””, Финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, съфинанс

Подкатегории

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017