„Разработване на трансграничен туристически продукт за Оряхово-Бекет по проект: MIS ETC код: 554 „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово””, Финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България

 

Прочети още...

„Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект: MIS ETC код: 554 „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово””, Финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, съфинанс

 

Прочети още...

„Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово”

 

Прочети още...

Подкатегории

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018