„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Оряхово”

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор №04614/18.08.2014 г.

Преписка АОП: 00491-2014-0001

Предмет на договора: “Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Оряхово”

Изпълнител: „Експрес Гаранцион” ООД гр.Варна

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.3.

Допълнително споразумение 1

м. октомври - на 13.10.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 241 051,93 лв.

м. ноември - на 17.11.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 179 542,88 лв.

м. декември - на 14.12.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 51 327,72 лв.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/15.04.2020 г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024