„Консултантски услуги за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на община Оряхово”

Публикуване
размер на шрифта

 

Договор № 05514/25.09.2014г.

Преписка АОП: рег. № 9031652

Предмет на договора: „Консултантски услуги за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на община Оряхово”

Изпълнител: „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, гр.Плевен

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.3.

 

Share
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Sunday the 25th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code