Услуги по определяне на пазарни цени и изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения”.

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор № 02314/10.05.2014г.

Преписка АОП: рег. № 9028379

Предмет на договора: “Услуги по определяне на пазарни цени и изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения”

Изпълнител: Мариана Христова Цекова

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.3.

м. октомври - на 08.10.2014г. е извършено текущо плащане по договор в размер на 30лв.

м. март - на 05.03.2015г. е извършено текущо плащане по договор в размер на 30лв.

м. май - на 27.05.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 60 лв.

м. юни - на 05.06.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 160 лв.

м. юни - на 05.06.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 480 лв.

м. юни - на 05.06.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 560 лв.

м. юли - на 23.07.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 400 лв.

м. юли - на 23.07.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 400 лв.

м. август - на 28.08.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 240 лв.

м. септември - на 18.09.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 80 лв.

м. септември - на 18.09.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 160 лв.

м. февруари - 04.02.2016 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 60 лв.

м. март - на 22.03.2016 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 270 лв.

м. март - на 22.03.2016 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 90 лв.

м. март - на 22.03.2016 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 90 лв.

м. април - на 14.04.2016 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 60 лв.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024