„Избор на изпълнител на доставка на оборудване по проект: „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа до услуги на населението, свързани с информационните и комуникационни технологии на територията на община Орях

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор № 00615/20.01.2015г.

Преписка АОП: 00491-2014-0004

Предмет на договора: „Избор на изпълнител на доставка на оборудване по проект: „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа до услуги на населението, свързани с информационните и комуникационни технологии на територията на община Оряхово”

Изпълнител: “ЛИРЕКС БГ” ООД, гр. София

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ Чл. 2. (1) и (3)

м. август - на 11.08.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 629 795.00 лв. без ДДС.

м. октомври - на 22.10.2015 г. е извършено плащане на ДДС в размер на 125 959.00 лв.

м. ноември - на 17.11.2015 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 629 795.00 лв. без ДДС.

м. декември - на 04.12.2015 г. е извършено окончателно плащане на ДДС в размер на 125 959.00 лв.

Информация /изпълнен договор/

На 10.12.2015 г. е върната банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 37 787,70 лв.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024