„Извършване на дезинсекция и преодоляването на разпространението на комарите, кърлежите и други вредни насекоми с авиационна и наземна техника на територията на община Оряхово през 2014г.”

Публикуване
размер на шрифта

 

Договор №03114/16.06.2014 г.

Преписка АОП: 00491-2014-0003

Предмет на договора: “Извършване на дезинсекция и преодоляването на разпространението на комарите, кърлежите и други вредни насекоми с авиационна и наземна техника на територията на община Оряхово през 2014г.”

Изпълнител: „ДДД Груп Дезинфекционна станция” ООД, гр. Враца

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.3.

м. октомври-на 08.10.2014г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 20 335.20лв. с ДДС.

м. октомври-на 21.10.2014г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 490.18лв. с ДДС.

Информация за приключил договор

 

Share
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Sunday the 25th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code