„Извършване на консултантски услуги в областта на възлагане на обществени поръчки по проект: MIS ETC код: 554 „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово”

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор № 07013/29.11.2013 г.

Преписка АОП: рег. № 9022483

Предмет на договора:„Извършване на консултантски услуги в областта на възлагане на обществени поръчки по проект: MIS ETC код: 554 „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово”

Изпълнител: „ЕКС ЛЕГЕ 2003” ЕООД, гр.София

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.2.

м. ноември - на 11.11.2014г. е извършено окончателно плащане в размер на 2 250лв. без ДДС.

Информация приключил договор

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022