„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен Социален Патронаж гр. Оряхово”

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор № 04713/30.08.2013г.

Преписка АОП: рег. № 9017714

Предмет на договора: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен Социален Патронаж гр. Оряхово”

Изпълнител: ЕТ “МиВ Росица Николова”, гр. Оряхово

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.3.

м. ноември - на 03.11.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 833,39 лв.

м. ноември - на 03.11.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 1 078,60 лв.

м. ноември - на 03.11.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 678,11 лв.

м. ноември - на 03.11.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 32,26 лв.

м. ноември - на 03.11.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 39,30 лв.

м. декември - на 29.12.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 735,22 лв.

м. декември - на 29.12.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 670,56 лв.

м. декември - на 29.12.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 586,04 лв.

м. декември - на 29.12.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 906,38 лв.

м. декември - на 29.12.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 24,20 лв.

м. декември - на 29.12.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 88,70 лв.

м. декември - на 29.12.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 1 097,26 лв.

м. декември - на 29.12.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 20,15 лв.

м. март - на 06.03.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 843,07 лв.

м. март - на 06.03.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 483,76 лв.

м. март - на 06.03.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 882,88 лв.

м. март - на 06.03.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 338,64 лв.

м. март - на 06.03.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 20,90 лв.

м. март - на 06.03.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 998,10 лв.

м. март - на 06.03.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 991,18 лв.

м. март - на 06.03.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 641,78 лв.

м. март - на 21.03.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 894,09 лв.

м. март - на 21.03.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 518,07 лв.

м. март - на 21.03.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 1056,86 лв.

м. март - на 21.03.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 28,35 лв.

м. март - на 21.03.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 471,43 лв.

м. май - на 05.05.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 814,72 лв.

м. май - на 05.05.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 404,91 лв.

м. май - на 05.05.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 959,35 лв.

м. май - на 05.05.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 28,85 лв.

м. май - на 05.05.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 408,36 лв.

м. май - на 15.05.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 21,45 лв.

м. май - на 15.05.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 427,45 лв.

м. май - на 15.05.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 677,53 лв.

м. май - на 15.05.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 749,67 лв.

м. май - на 15.05.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 199,38 лв.

м. май - на 15.05.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 442,77лв.

м. юни - на 26.06.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 543,48 лв.

м. юни - на 26.06.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 530,04 лв.

м. юни - на 26.06.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 714,85 лв.

м. юни - на 26.06.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 347,14 лв.

м. юни - на 26.06.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 680,70 лв.

м. юни - на 26.06.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 34,50 лв.

м. юни - на 26.06.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 399,23 лв.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 353,58 лв.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 41,30 лв.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащене в размер на 63,80 лв.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 347,61 лв.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 664,50 лв.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 723,60 лв.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 508,10 лв.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 408,36 лв.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 61,55 лв.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 93,94 лв.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 862,58 лв.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 395,10 лв.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 585,01 лв.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 693,38 лв.

м. ноември - на 03.11.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 17,95 лв.

м. ноември - на 03.11.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 83,00 лв.

м. ноември - на 03.11.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 608,22 лв.

м. ноември - на 03.11.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 723,37 лв.

м. ноември - на 03.11.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 898,59 лв.  

м. ноември - на 03.11.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 324,69 лв.

м. ноември - на 03.11.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 378,48 лв.

м. ноември - на 03.11.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 1828,85 лв.

Информация /приключил договор/

 

 

 

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022