Извършване на консултантски и юридически услуги по “Подготовка на заявления за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност пред Национален Доверителен Еко Фонд”

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор № 06613/11.11.2014г.

Преписка АОП: рег. № 9021218

Предмет на договора: Извършване на консултантски и юридически услуги по “Подготовка на заявления за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност пред Национален Доверителен Еко Фонд”

Изпълнител: „ЙПГ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.3.

м. септември - на 07.09.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 5 400,00 лв.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022