Селановските ученици сториха поклон на будителите

2310

СЕЛАНОВСКИТЕ УЧЕНИЦИ СТОРИХА ПОКЛОН НА БУДИТЕЛИТЕ

 В навечерието на празника на народните будители, учениците от пети клас на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци напомниха за светостта на делото и приноса на хората, посветили себе си на духовното пробуждане на един народ с величествена история. Пред портретите на част от българските възрожденци те запалиха факли . Говориха с преклонение за  приноса на хората, понесли бъдещето на една заличена от картата страна през годините османското владичество към нейната свобода и духовен възход. Сред имената на народните будители учениците отдадоха заслужена почит и на учителите – днешни и утрешни носители на тревожната човешка мисъл за успешното бъдеще на всяко българско дете. Учениците поднесоха  с уважение на своите учители букети от последните есенни цветя.

 В своето обръщение към учениците и учителите директорът Петя Русинова напомни, че училището е единствения възможен успешен старт за всяко дете. Тя благодари на учителите за всеотдайния възрожденски ентусиазъм, с който работят в една нелека  и постоянно променяща се среда. Благодари им от името на учениците за ежедневния дух на съвременни будители.

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ СЕЛАНОВЦИ И ТЪРНАВА

101 6385  101 6407  IMG 20171020 142554  IMG 20171020 143149

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ СЕЛАНОВЦИ И ТЪРНАВА

ПО ПРОЕКТ НА НМД – „УЧИЛИЩЕТО КАТО ЦЕНТЪР НА ОБЩНОСТТА”

ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци и ОУ „Хр.Ботев” Търнава са участници в проект на НМД „Училището като център на общността”. Дейностите по проекта са свързани с привличане на всички фактори в общността за развитието и реализацията на учениците. Екипите и на двете училища са убедени, че този процес е взаимен и целенасочено планират и реализират дейности за включване в цялостната дейност на общността в двете населени места. Бързо променящата се действителност изисква непрекъснато усъвършенстване и самоусъвършенстване на педагогическите специалисти. Практиката е доказала, че най-добрата форма е обмяната на добри практики. Двете училища имат много общи елементи в развитието и дейността си. Този факт даде основание за изграждане на едно по-дълготрайно сътрудничество, което има своята няколко годишна история. Обменните визити имат различен обект на наблюдение и обсъждане, но винаги в тях стои идеята за по-успешно развитие на всяко дете.

 Тази година общите дейности се обогатиха с изнесено обучение, което започна с изключително полезно занимание в училището в Търнава. Домакините представиха дейността на своето училище и обобщиха проблемните области, в които работят и двете училища. Селановското училище сподели постижения при задържане на учениците в училище чрез дейностите по проекти.  

Обучението продължи във Враца под ръководството на проф.д-р Мария Баева с акцент върху приобщаващото образование, емпатията и преодоляване на агресията. Изключително полезен се оказа модулът, ръководен от Йонка Данова – координатор на проекта към НМД и за двете училища. Учителите успяха да обобщят силните страни на своите училища и да дефинират проблемните области и пропуски. На тях те погледнаха като на възможност за развитие и обогатяване на дейността.

Така по естествен начин се стигна до идеята да се оформи екип от три училища /като се включи и ОУ „Хр.Ботев” с. Галиче/ и дейностите да се надграждат по проект „Всеки ученик ще бъде отличник -2” към Център Амалипе. Това ще превърне партньорството в трайна система от дейности , в която отново на децата ще бъде даден простор за изява.

 

 ПЕТЯ РУСИНОВА – директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров”  

IMG 20171020 142017  IMG 20171020 193522

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018