Система за сигурно електронно връчване в Община Оряхово

Създадена на Четвъртък, 26 Март 2020

Гражданите и бизнесът в Община Оряхово могат да използват Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция с общината по електронен път ( подаване на жалби,сигнали,искания и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на администрацията. Използването на системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със системата замества класическия метод за препоръчана поща. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

Тъй като за реализиране на електронната комуникация при една от възможностите е необходимо осигуряване на квалифициран електронен подпис, такива ще бъдат издавани безплатно от доставчиците на удостоверителни услуги , които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подпис . За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe

Системата за сигурно електронно връчване е достъпна на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022