Съобщение във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. и указаните крайни срокове за приемане на:

- Заявления за гласуване по настоящ адрес – чл.36, ал.1 и 2 от ИК

-Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия – чл.37, ал.1 от ИК

Със Заповед №РД-11-517/10.10.2023г. на кмета на община Оряхово е осигурено дежурство от служители във всички населени места в община Оряхово на 14.10.2023г. от 09:00 – 17:00 часа.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024