График за предаване на изборни книжа

Създадена на Събота, 04 Ноември 2023

Г Р А Ф И К

ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК И ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ПРИ ИЗВОЗВАНЕТО ДО ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЯХОВО И ОБРАТНО

 

         На 04.11.2023 г. от 15,00 ч. в Художествена галерия „Проф.Марин Върбанов“ гр.Оряхово получават изборните книжа и материали следните СИК:

06 31 00 011                           06 31 00 015

06 31 00 012                           06 31 00 018 ПСИК Остров  

 

Иван Борисов Маринов с автомобил Ситроен Джъмпер рег.№ ВР0982СВ тръгва от Д.Вадин в 14 ч., преминава през Остров в 14,30ч. по спирките на автобуса, Лесковец – Кметството в 14,55 ч. и пристига в Оряхово в 15,00 ч.

След получаване на изборните книжа и материали транспортира СИК обратно до секциите под конвой на МВР.

 

 

В изборния ден на 05.11.2023г.

Иван Борисов Маринов – с автомобил Ситроен Джъмпер рег.№ ВР0982СВ осигурява извозването на ПСИК 0631 00 018 с териториален обхват с.Остров, с.Горни Вадин, с.Долни Вадин, с.Лесковец и с.Галово.

 

Иван Борисов Маринов с автомобил Ситроен Джъмпер рег.№ ВР0982СВ след приключване на изборния ден и изготвянето на протоколите от СИК осигурява извозването на секционните избирателни комисии с изборните книжа, материалите и бюлетините по маршрут Остров - Лесковец – Оряхово и обратно на 05.11.2023г. и 06.11.2023г. Автобуса в 21,00 ч. на 05.11.2023 г. трябва да е пред секцията в с.Остров. След приключване работата на СИК продължава под конвой на полицията по гореуказания маршрут.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024