Сеобщение-избори 2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Оряхово съобщава на всички

съграждани, че гр.Оряхово/общината-ЕСГРАОН/

и кметствата по населени места:

с.Селановци, с.Остров, с.Галово, с.Лесковец, с. Горни Вадин и с. Долни Вадин на 30.10.2021 г. ще осигурят дежурства по места от 09,00 до 17,00 часа, във връзка с последен срок за подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за Народни представители на 14.11.2021 г. и подаване на Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

 От Ръководството

Заповед №РД-11-405/27.10.2021г.

Заповед №РД-11-405/27.10.2021г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024