ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  

        за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент

на републиката на 06 ноември 2016 г. 

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за произвеждане на национален референдум на

06 ноември 2016 г. 

(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС

във вр. с чл. 42,ал. 1 от Изборния кодекс)

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАПОВЕД № 567/20.09.2016 г.

ЗАПОВЕД № 3-527/26.08.2016 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024