Комисия по избирателните списъци:

 

Комисия по избирателните списъци:

 

Местата за разлепване на агитационни материали

 

Местата за разлепване на агитационни материали във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание

на 26 Март 2017г.

 

Избори 2017

 

 

Избирателните секции на територията на община Оряхово по населени места и определям тяхното местонахождение и обхват по КТРДЕ като следва:

ЗАПОВЕД № РД-11-22/31.01.2017

 

Описание на административните адреси по секции в община Оряхово за произвеждане на избори за Народно събрание на 26 Март 2017г. съгласно приложение .№1

ЗАПОВЕД № РД-11-24/02.02.2017

 

 

 

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 23rd - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code