Делегирани бюджети

Делегирани бюджети детски градини 2011 г.

Делегирани бюджети училища 2011 г.

Статут ЗВО

СТАТУТ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Thursday the 29th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code