Работно време

Публикуване
размер на шрифта

Общинска администрация Оряхово

от 8:00 ч. до 17:30 ч.

 

Кметство Селановци

Младши специалист ЕСГРАОН

Сутрин от 8:00 ч. до 11:30ч

Регламентирана почивка от 11:30 ч. до 13:00 ч.

След обяд от 13:00 ч. до 17:30 ч.

Младши специалист "Гражданско състояние"

Сутрин от 8:00 ч. до 13:00ч

Регламентирана почивка от 13:00 ч. до 14:30 ч.

След обяд от 14:30 ч. до 17:30 ч.

 

 В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване,но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

Share
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Sunday the 25th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code