Етажна собственост

Публикуване
размер на шрифта

Заявление по чл.29,ал.1 от ЗУЕС

Уведомление по чл.46б ЗУЕС

На 31.10.2009 г. изтече предвиденият в Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, шест месечен срок за провеждане на общи събрания на живущите в етажната собственост по тяхна инициатива. На тези събрания трябваше да се избере управление на етажната собственост и впоследствие да се подаде заявление до община Оряхово за вписване в регистъра на етажната собственост.

Регистър на подадените заявления за интерес и финансова помощ по „национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Регистър на сдруженията- гр.Оряхово

Share
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 23rd - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code