Програма за отпадъците 2016-2020г.

Програма за управление на отпадъците на Община Оряхово за периода 2016-2020 г.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

ПРОГРАМА

 

 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Thursday the 22nd - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code