Обществено обсъждане-програма за кучетата

Създадена на Сряда, 07 Август 2019

О Б Я В А

      ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 ОБЩИНА ОРЯХОВО, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че общественото обсъждане на Проекта на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Оряхово (2019 – 2023 г.) ще се проведе на 09.09.2019 год. (понеделник) в галерията на “Марин Върбанов” от 11.00 ч.

Проектът на Програмата е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Общинска администрация гр. Оряхово на ул. “Андрей Чапразов” № 15, стая № 203.

Проектът на програмата е достъпен и на интернет страницата на Община Оряхово (www.oriahovo.bg) в раздел “Екология”.

Писмени становища могат да се представят в сградата на Общинска администрация гр. Оряхово на ул. “Андрей Чапразов” № 15, стая № 203 и/или на срещата за общественото обсъждане.

Телефони за контакти от страна на възложителя: 09171/4724, 0898436182.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020