Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ

Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ

 

 

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ  ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

Стратегии

Стратегии на община Оряхово

С   Т   Р   А   Т   Е  Г  И  Я ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015г.

Програми

Програми на община Оряхово

Устройствен правилник

Устройствен правилник на община Оряхово
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 23rd - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code