Ирена Величкова Станкулова

Кметства

Данни за контакт

Кмет с. Остров

Телефон: 09175/2241

Мобилен: 0885047984

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020