Галина Пейова Светозарова

Кметства

Данни за контакт

Кмет с. Лесковец

Телефон: 09176/22-35

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020