Филтър
Брой записи # 
Име Позиция Телефон Факс
Николай Венелинов Николов Кметски наместник на с.Галово 09173/2282
Елена Кирилова Максимова Кметски наместник на с. Горни Вадин 09174/22-61
Иван Русинов Спасов Кметски наместник на с. Долни Вадин 09174/26-60
Галина Пейова Светозарова Кмет с. Лесковец 09176/22-35
Ирена Величкова Станкулова Кмет с. Остров 09175/2241
Росица Борисова Койнова Кмет с. Селановци 09172/23-12
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022