Филтър
Брой записи # 
Име Позиция Телефон Факс
Венера Илиева Цекова Кмет на с.Галово 09173/2282
Красимир Митков Кръстев Кмет на с. Горни Вадин 09174/22-61
Иван Русинов Спасов Кмет на с. Долни Вадин 09174/26-60
Галина Пейова Светозарова Кмет с. Лесковец 09176/22-35
Ирена Величкова Станкулова Кмет с. Остров 09175/2241
Росица Борисова Койнова Кмет с. Селановци 09172/23-12
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 21st - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code