Филтър
Брой записи # 
Име Позиция Телефон Факс
Анатоли Константинов Кирилов Директор на дирекция"Финансово счетоводни дейности и данъци" 09171/47-28
Добромир Георгиев Дончев Гл. специалист "Бюджет и планиране" 09171/47-28
Цеца Върбанова Вълканова Гл. специалист "Бюджет" 09171/47-28
Маргарита Георгиева Гергова Гл.специалист Кадри 09171/47-34
Стефка Борисова Димитрова Касиер събирач МДТ 09171/47-16
Радостина Иванова Иванова Гл.специалист МДТ принудително събиране 09171/47-16
Детелина Илиева Ценова Главен счетоводител 09171/47-30
Валентина Стефанова Илиева Гл.специалист счетоводител 09171/47-31
Татяна Христова Петрова Гл. специалист счетоводител 09171/47-32
Марияна Пешева Борисова Гл.специалист касиер и изчислител РЗ 09171/47-33
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 21st - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code