Филтър
Брой записи # 
Име Позиция Телефон Факс
Анатоли Константинов Кирилов Директор на дирекция"Финансово счетоводни дейности и данъци" 09171/47-28
Добромир Георгиев Дончев Гл. специалист "Бюджет и планиране" 09171/47-28
Дияна Пешева Гл.специалист Кадри 09171/47-34
Стефка Борисова Димитрова Касиер събирач МДТ 09171/47-16
Радостина Иванова Иванова Гл.специалист МДТ принудително събиране 09171/47-16
Детелина Илиева Ценова Главен счетоводител 09171/47-30
Валентина Стефанова Илиева Гл.специалист счетоводител 09171/47-31
Татяна Христова Петрова Гл. специалист счетоводител 09171/47-32
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022