Филтър
Брой записи # 
Име Позиция Телефон Факс
Людмил Павлов Йордакиев Домакин 09171/41-11
Петя Еленкова Петрова Главен експерт "Образование" 09171/47-35
Васил Калоянов Янев Медиатор
Николай Красимиров Ангелов Главен специалист "Информационно Обслужване" 09171/47-13
Дияна Христова Черганова Гл. специалист и технически сътрудник 09171/47-03
Васфие Нуриева Махмудова Гл. специалист ЕСГРАОН 09171/47-11
Десислава Любозарова Оведенска Ст. специалист "Деловодство" 09171/47-14
Малинка Иванова Кирилова Гл. специалист АО 09171/47-10
Валери Стефанов Николов Шофьор
Ивайло Ангелов Недялков Ремонт, поддръжка, и озвучител
Габриела Стефанова Велкова гл. спец. "Култура, спорт и туризъм" 09171/47-35
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 21st - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code