Филтър
Брой записи # 
Име Позиция Телефон Факс
Росен Жеков Добрев Кмет на община Оряхово 09171/4702 09171/3371
Христина Цонева Иванова Секретар на община Оряхово 09171/4705 09171/3371
Ивайло Йорданчев Иванов Зам.кмет на община Оряхово 09171/4738 09171/3371
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 21st - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code